Landelijk Platform Ondernemingsraden Ambulancezorg
Het platform voor medezeggenschap in de Ambulancezorg.
Als platform zijn wij de verbindende schakel tussen de ondernemingsraden in de Ambulancezorg. Het doel van LPOAZ is om zijn leden een platform te bieden voor kennis- en informatie-uitwisseling, waarbij de achterliggende gedachte vooral is om de kwaliteit en de invloed van ondernemingsraden op ondernemingsniveau te verbeteren en te versterken. Doormiddel van ervaringen van andere ondernemingsraden leren nieuwe ondernemingsraden welke rechten ze hebben en hoe ze naar beleidsstukken moeten kijken. Gezamenlijk hebben we als doel om medezeggenschap te bevorderen ten gunste van medewerkers en de werkgevers
Het bestuur
Gert-Jan van Nuland
Voorziter (Ad Interim) 
Werkzaam als chauffeur bij Veiligheidsregio NHN
Herman Post
Penningmeester
Werkzaam als verpleegkundige bij RAV Ambulance Oost
Ron van der Slot
Bestuurslid 
Werkzaam als verpleegkundige bij Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond VRR
Xander van Wirdum
Secretaris (Ad Interim) 
Werkzaam als chauffeur bij Kijlstra Leeuwarden
Rene Visscher
Bestuurslid 
Werkzaam als chauffeur bij RAV Ijsselland
http://maps-generator.com